Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

O mediaci

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby (mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který upravuje mediaci mj. v obchodních a občanských sporech speciálně vyškolenými mediátory. Tento zákon je transpozicí Evropské směrnice o přeshraniční mediaci v občanských a obchodních věcech (č. 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008).

Výhody mediačního řízení:

  1. Mediační řízení vedené takto vyškolenými a v rejstříku Ministerstva spravedlnosti zapsanými mediátory staví promlčecí a prekluzivní doby.
  2. Strany si zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak vykonatelný právní titul.
  3. Zákon se vztahuje jak na vnitrostátní tak na přeshraniční mediaci.
  4. Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž.

Česká advokátní komora v rámci vzdělávání svých členů - advokátů proškolila ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou ( na základě evropského grantu v mediaci) a nadále trvale školí ve spolupráci s renomovaným zahraničním lektorem – advokátem mediátory pro vnitrostátní i mezinárodní mediace.

Článek o mediaci.

Pro další informace kontaktujte vedoucí sekce ADR JUDr. Martinu Doležalovou, e-mail: judr.dolezalova@email.cz.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi