Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zneužití údajů zemřelého advokáta

Vydáno dne: 06.05.2024

Advokát Mgr. Šimon Mach prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje širokou veřejnost, že byly zneužity údaje již zemřelého advokáta. Advokátu Machovi byl doručen tzv. řetězový e-mail, jehož přílohou bylo smyšlené varování s názvem "Pozor další lumpárna - distanční smlouva", které bylo podepsáno zemřelým advokátem.

ČAK v této souvislosti veřejnost upozorňuje na existenci Vyhledávače advokátů a koncipientů, kde je velice snadné ověřit, zda osoba, která se za advokáta vydává, je opravdu zapsána v seznamu Komory. Radíme vždy ověřit e-mailem nebo telefonátem, zda ten, kdo Vás oslovil, je skutečně advokátem, nebo pouze zneužívá cizí údaje. U tzv. vyškrtnutých advokátů je možné najít jméno a kontakt na jeho nástupce.

    

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 02.04.2024

Mgr. Petra Severová (ev.č. ČAK 14669) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že byly zneužity její údaje, jakožto advokátky: "Dne 28. března 2024 se na mě paní L. K., kterou jsem do té doby neznala, obrátila s dotazem, zda jsem jí z telefonního čísla 731 189 590 zasílala SMS zprávu. Pod SMS zprávou, která se týkala vydání osobního automobilu panu D. S., bylo uvedeno mé jméno. Prohlašuji, že jsem žádnou takovou SMS zprávu nikdy nepsala, telefonní číslo, že kterého byla odeslána, mi nepatří. Při výkonu advokacie používám pouze a výhradně údaje, které jsou evidovány v matrice ČAK a zveřejněny v jejím Vyhledávači advokátů a advokátních koncipientů."  

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 28.03.2024

JUDr. Alžběta Sojková (ev. č. ČAK 16915) prostřednictvím České advokátní komory oznamuje, že její údaje, jakožto advokáta, byly zneužity: „Neznámá osoba uskutečnila mým jménem telefonický hovor, kterým se, do té doby mně neznámou osobu, pokusila pod pohrůžkou zahájení exekučního řízení, přimět k provedení platby ve prospěch jí sděleného bankovního účtu, jakožto údajné úhrady nákladů vymáhání pohledávky Police ČR za třetí osobou. Od tohoto telefonického hovoru se důrazně distancuji, neboť jsem ho nikdy neuskutečnila. V souvislosti s tím výslovně uvádím, že v rámci své advokátní činnosti využívám výhradně telefonního čísla a e-mailové adresy uvedené na stránkách ČAK.“

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 20.03.2024

JUDr. Jiří Šmída (ev.č. ČAK 11008) prostřednictvím České advokátní komory oznamuje, že jeho údaje, jakožto advokáta, byly zneužity: "Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující mé jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že jejich odesílatelem je advokát JUDr. Jiří Šmída. Neznámá osoba v e-mailech vyzývala adresáty zpráv k dohodě na alespoň částečné úhradě dluhu, zmiňovala se o hrozbě žaloby a o tom, že v případě nespolupráce a neuhrazení pohledávky budou veškeré náklady právního zastoupení a soudního řízení přičteny k tíži dlužníka. Od těchto e-mailů se důrazně distancuji z důvodu, že jsem je nikdy nesepsal, nepodepsal ani neodeslal."

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 15.03.2024

Mgr. Eva Kubartová (ev.č. ČAK 14591) prostřednictvím České advokátní komory oznamuje zneužití její identity jakožto advokáta: 

"Prostřednictvím přípisu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj jsem se dozvěděla, že tento správní orgán obdržel mé podání ze dne 31.1.2024 k prověření podnikatelské činnosti třetí osoby. Neznámá osoba tedy vytvořila podání s mými inciály a pod mým jménem bylo podáno ke správnímu orgánu. Z důvodu, že jsem takové podání nikdy nesepsala či nepodepsala, důrazně se distancuji od tohoto jednání neznámé osoby. Současně uvádím, že věc byla oznámena orgánům činným v trestním řízení."

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 31.01.2024

JUDr. Ing. Pavel Fabian (ev. č. ČAK 12434) vykonávající advokacii jako společník společnosti FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., tímto prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje na zneužití osobních údajů.

Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že pocházejí od JUDr. Ing. Pavla Fabiana. Neznámá osoba požadovala vytvoření bankovního účtu a zaslání fotografie s občanským průkazem. JUDr. Ing. Pavel Fabian se od tohoto jednání neznámé osoby distancuje a zdůrazňuje, že komunikuje pouze z oficiálně zveřejněných emailových adres na webových stránkách kanceláře.

Celou věc budou prošetřovat orgány činné v trestním řízení.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 31.01.2024

Mgr. Tomáš Růžička, advokát, ev.č. ČAK 18206, oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho údajů.
Neznámá osoba vystupující pod jménem Dana Šafářová odeslala minimálně v jednom případě předžalobní výzvu jménem advokáta Mgr. Tomáše Růžičky, a to včetně podpisu a hlavičky advokátní kanceláře. Osoba se jménem Dana Šafářová není klientem Mgr. Růžičky a ani v minulosti nebyla. V případě, že by kdokoliv obdržel e-mailové zprávy od osoby vydávající se za Mgr. Tomáše Růžičku, advokáta, a to z jiné emailové adresy než ruzicka@akegv.cz, nejde o e-mail sepsaný a odeslaný advokátem.
Mgr. Tomáš Růžička se od osoby příjmením „Šafářová“ a od celé věci zcela distancuje.

Oznámení o zneužití údajů advokátní kanceláře

Vydáno dne: 26.01.2024

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje na zneužití údajů této společnosti a s ní spolupracujících advokátů, když neznámý pachatel zkopíroval obsah webových stránek a vydává se za stejnojmennou advokátní kancelář (falešné stránky mají adresu www.ewdp.cz).

Padělaná kopie webových stránek je zdánlivě k nerozeznání od originálu, avšak vybrané údaje jsou pozměněny tak, že neodpovídají skutečnosti (např. telefonní čísla, bankovní spojení aj.). 

"Upozorňujeme všechny stávající klienty a zájemce o právní služby, aby dbali zvýšené pozornosti, neužívali žádné kontaktní údaje z padělaných stránek a vzali na vědomí, že Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r.o. vystupuje pod doménovým jménem www.chrenektomankotrba.cz, případně www.chtk.cz. Děkujeme," uvedl JUDr. Jan Nemanský, společník této AK.

Právní praxe - Právnická fakulta UK

Vydáno dne: 19.12.2023

Program je založen na spolupráci České advokátní komory a Právnické fakulty Univerzity Karlovy při výkonu odborné praxe studentů práv.
Smyslem a cílem tohoto projektu je seznámit studenty s advokacií, jako jednou z významných právních profesí. Studenti nyní mohou strávit 80 hodin v jednom semestru svého studia v magisterském programu „Právo a právní věda“ v advokátní kanceláři, která se ke spolupráci s budoucí generací advokacie přihlásí.

Upozorňujeme, že praxe nejsou určené studentům, kteří v AK již pracují a jsou za to honorováni. 

Sylabus tohoto předmětu a další informace v přílohách níže.

Přihlášování do programu Právní praxe bylo
pro letní semestr 2024 ukončeno.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi