Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 09.11.2023

Mgr. Petr Zábranský, advokát, ev. č. 17860, trvale spolupracující s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., prostřednictvím České advokátní komory oznamuje, že neznámý podvodník hovořící s cizím přízvukem opakovaně kontaktoval osoby, kterým se představil jako advokát Petr Zábranský a nabízel jim pomoc při vymožení různých nároků.

Následně však bylo po oslovených osobách coby podmínka pro výplatu peněz požadováno nainstalování různých aplikací, zpřístupnění internetového bankovnictví či převod peněžních prostředků na účet. Bylo zjištěno, že neznámý podvodník si rovněž založil e-mailovou schránku s adresou obsahující jméno advokáta, jejíž prostřednictvím zasílal e-mailové zprávy, v nichž odkazoval na záznam Mgr. Petra Zábranského ve veřejně přístupném Vyhledávači advokátů ČAK a takto se prezentoval.

Advokát Mgr. Petr Zábranský, který mezi advokáty nemá žádného jmenovce, se od tohoto jednání neznámého podvodníka distancuje, nabádá oslovené k opatrnosti a zdůrazňuje, že komunikuje pouze z oficiálně zveřejněné e-mailové adresy na doméně rowan.legal.

 

Upozornění na zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 07.11.2023

JUDr. Ivana Vavříková (ev. č. ČAK 15962) prostřednictvím České advokátní komory upozorňuje, že její údaje jakožto advokátky byly zneužity. "Neznámá osoba vytvořila e-mailovou adresu obsahující moje jméno a příjmení, z níž odesílala e-mailové zprávy, které předstíraly, že pocházejí od JUDr. Ivany Vavříkové s cílem poškodit adresáty," oznámila advokátka ČAK. 
JUDr. Ivana Vavříková má od roku 2019 pozastaven výkon advokacie z důvodu rodičovské dovolené, tudíž právní služby neposkytuje. "Žádné e-mailové zprávy související s výkonem advokacie nerozesílám," konstatovala JUDr. Vavříková s tím, že se od všech podvodných emailů distancuje.
 

Upozornění na podvodnou výzvu k uzavření dohody o poskytování právních služeb

Vydáno dne: 18.10.2023

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner (Mgr. Štěpán Ciprýn ev.č. ČAK 16247 a JUDr. Pavel Kiršner ev. č. ČAK 14452) prostřednictvím České advokátní komory upozorňují, že byli osloveni firmou Emirates National Oil Company (ENOC) k podávání nabídek vedoucích k následnému uzavření dohody o poskytování právních služeb, která se ukázala být podvodnou:

"Ve výzvě je jako jedna z podmínek pro začlenění do výběrového řízení uvedena povinnost, zaslat společnosti předem 15 000 amerických dolarů jako vratnou zálohu. Z důvodu pojetí podezření, že jde o podvodnou výzvu, která má za účel vylákat od jejich recipientů tuto finanční částku, jsme kontaktovali velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí o prověření u společnosti ENOC. Z velvyslanectví nám bylo dne 18. října 2023 sděleno, že opravdu jde o scam a výzva je podvodná."

Představenstvo ČAK si zvolilo nové vedení na následující dva roky

Vydáno dne: 10.10.2023

V úterý 10. října 2023 proběhly v sídle České advokátní komory v Praze tajné volby vedení představenstva pro další dvouleté období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK.

Předsedou České advokátní komory byl opětovně zvolen JUDr. Robert Němec, LL.M.

Místopředsedkyní ČAK, pověřenou dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně, byla opětovně zvolena JUDr. Michala Plachká, LL.M.

 

Dalšími místopředsedy byli opětovně zvoleni (v abecedním pořadí):

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda pro mezinárodní vztahy ČAK.

JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně pro hospodářskou činnost ČAK.

Novým místopředsedou byl zvolen:

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., místopředseda pro vnější vztahy ČAK.

Funkci místopředsedy představenstva ČAK pro vnější vztahy se rozhodl neobhajovat JUDr. Petr Toman, LL.M., který měl v gesci oblast vnějších vztahů již v minulém funkčním období. Stál mimo jiné za mimořádně úspěšným projektem ČAK Advokáti proti totalitě a byl jedním z hlavních hybatelů zrození Advokátního deníku, a rovněž tím, kdo přispěl k úspěšnému rozvoji Bulletinu advokacie. JUDr. Petr Toman, LL.M., se rozhodl současně k dnešnímu dni rezignovat na členství v představenstvu ČAK.

Na jeho místo v představenstvu usedne nově Mgr. Kamil Blažek, který byl dosud jeho náhradníkem.

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU K ŽÁDOSTEM O ÚLEVU Z PLACENÍ POVINNÝCH PLATEB

Vydáno dne: 30.08.2023

Termín pro advokáty, žádající na rok 2024 o snížení či prominutí z placení povinných plateb z důvodu věku a péče o dítě, je 31. října (Věstník ČAK č. 4/2022).

Příslušný formulář ke stažení ZDE.

Oznámení o zneužití údajů advokáta

Vydáno dne: 24.08.2023

Advokát JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (ev. č. ČAK 15195) oznamuje prostřednictvím České advokátní komory, že došlo ke zneužití jeho identity.

Neznámá osoba, vystupující pod jménem Daniel Novák, obesílá různé orgány veřejné moci s podáními, k nimž přikládá právní stanoviska vyvolávající dojem, že byla sepsána JUDr. Křížem. Alternativně tato osoba označuje advokáta za rodinného přítele, svého známého, případně se představuje jako jeho bývalý či současný klient.

Advokát Kříž se od takového jednání distancuje, žádná taková podání nesepisoval a s uvedenou osobou není v žádném pracovním nebo jiném vztahu. Událost již prošetřují orgány činné v trestním řízení.

Zpráva nezávislého auditora o ověření individuální řádné účetní závěrky účetní jednotky za rok 2022 České advokátní komory

Vydáno dne: 17.08.2023

V souladu s příslušnými právními předpisy byl u České advokátní komory proveden audit účetnictví. Auditor Ing. Milan Němec v této zprávě ze dne 26. 6. 2023 konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv České advokátní komory k 31. 12. 2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

odbor hospodářský a organizační ČAK

Věstník č. 2/2023 s "novelou advokátních úschov"

Vydáno dne: 29.06.2023

Věstník ČAK č. 2/2023 mimo jiné obsahuje i Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. května 2023, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů.

Věstníky ČAK naleznete ZDE.

Galavečer Právník roku 2022 bude moderovat Vladimír Kořen, pěveckou hvězdou bude Michal Hrůza

Vydáno dne: 20.03.2023

Galavečerem Právník roku 2022 hosty poprvé v historii soutěže provede oblíbený moderátor Vladimír Kořen. Hlavní pěveckou hvězdou pak bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.

Prodej vstupenek na slavnostní vyhlášení nových laureátů cen sv. Yva, které se 12. května odehraje v Brně, je v plném proudu.

POZOR, zvýhodněné ceny pro ubytování platí pouze do 15. dubna 2023!

Veškeré informace naleznete ZDE a na Advokátním Deníku. 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi