Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zkušební komise

 

předseda zkušební komise JUDr. Karel Brückler, advokát
místopředsedové JUDr. František Smejkal, advokát
JUDr. Michaela Střížová, advokátka
Seznam členů zkušební komise pro advokátní zkoušky, uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti k červnu 2022
Pro obor ústavní a správní právo
JUDr. PhDr. Balík Stanislav, Ph.D., advokát
JUDr. Bárta Jan, advokát
JUDr. Bezděk Robert, CSc., advokát
JUDr. Burget Daniel, advokát
JUDr. Císař Vladimír, advokát
JUDr. Černý Petr, Ph.D., Krajský soud v Ústí nad Labem
JUDr. Gerloch Aleš, CSc., prof., advokát
JUDr. Grossová Marie Emilie, Ph.D., advokátka
JUDr. Görges Marek, advokát
JUDr. Ing. Horčicová Viera, Městský soud v Praze
JUDr. Horošková Iva, advokátka
JUDr. Jelínek Roman, Ph.D., advokát
JUDr. Kantorová Diana, MPSV
prof. JUDr. Karfíková Marie, CSc., advokátka
JUDr. Kos Bohumil, Ph.D., advokát
JUDr. Koschin Zdeněk, advokát
JUDr. Kříž Marek, Ph.D., advokát
JUDr. Luhan Jan, advokát
JUDr. Malík Radan, Nejvyšší správní soud
doc. JUDr. Mates Pavel, CSc., advokát
JUDr. Mazanec Michal, expředseda Nejvyšší správní soud
JUDr. Mikeš Petr, Ph.D., Nejvyšší správní soud
JUDr. Nahodil Tomáš, advokát
JUDr. Mgr. Pospíšil Ivo, Ph.D., Nejvyšší správní soud
prof. JUDr. Průcha Petr, CSc.,Masarykova univerzita
JUDr. Průchová Ivana, CSc., doc., advokátka
JUDr. Sedlatý Bohuslav, advokát
JUDr. Ševčík Daniel, Ph.D., advokát
doc. JUDr. Šimíček Vojtěch, PhD., místopředseda Ústavní soud ČR
JUDr. Škampová Kristina, advokátka
JUDr. Vácha Přemysl, advokát
JUDr. Volák Daniel, advokát
JUDr. Vondráčková Pavlína, Ph.D., advokátka
Mgr. Vrábliková Petra, advokátka
JUDr. Všetečka Jiří, advokát
JUDr. Zagar Tomáš, advokát
 
Pro obor trestní právo
JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D., předseda Nejvyšší soud ČR
JUDr. Augustinová Pavla, předseda senátu Vrchní soud Praha
JUDr. Bláha Jan, expředseda senátu trestního kolegia Nejvyšší soud ČR
JUDr. Brückler Karel, advokát
JUDr. Císař Jiří, advokát
JUDr. Draštík Antonín, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Durdík Tomáš, Nejvyšší soud
prof. JUDr. Fenyk Jaroslav, Ph.D., exmístopředseda Ústavní soud ČR
JUDr. Flídr Aleš, Krajský soud v Brně
JUDr. Fürst Antonín, advokát
prof. JUDr. Bc. Gřivna Tomáš, Ph.D., advokát
JUDr. Hrachovec Petr, exsoudce Nejvyšší soud ČR
JUDr. Hrbatová Martina, advokátka
JUDr. Chum Václav, advokát
prof. JUDr. Jelínek Jiří, CSc., PF UK katedra trestní právo
JUDr. Ježek Vladimír, advokát
JUDr. Kaiser Tomáš, advokát
JUDr. Kočí Petr, Ph.D., advokát
JUDr. Kovářová Daniela, advokátka
Mgr. Kras Pavel Kašpar, advokát
JUDr. Krzysztyniak Katarzyna, Ph.D., advokátka
JUDr. Kůrková Věra, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Lamka Roman, Ph.D., LL.M., MBA, advokát
JUDr. Lamková Petra, MBA, advokátka
doc. JUDr. Nett Alexander, CSc., advokát
JUDr. Púry František, Ph.D., Nejvyšší soud ČR
JUDr. Rizman Stanislav, Masarykova univerzita
JUDr. Bc. Říha Jiří, Ph.D., Nejvyšší soud ČR
JUDr. Skřipský Jan, Ph.D., advokát
Mgr. Smejkal Petr, advokát
JUDr. Sovák Zdeněk, exsoudce Vrchní soud Praha
JUDr. Stoklas Petr, advokát
JUDr. Sváček Jan, Vrchní soud Praha
JUDr. Svoboda Filip, advokát
prof. JUDr. Šámal Pavel, Ph.D., Ústavní soud ČR
JUDr. Škvain Petr Ph.D., Nejvyšší soud ČR
Mgr. Trojan Lukáš, advokát
JUDr. Vávra Libor, předseda senátu MS v Praze
JUDr. Zavřel Petr, právník
 
Pro obor občanské, rodinné a pracovní právo
JUDr. Bureš Jaroslav, expředseda Vrchní soud Praha
JUDr. Doležal Marek, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Doležílek Jiří, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Dýšková Jitka, Nejvyšší soud ČR
doc. JUDr. PhDr. Elischer David, Ph.D., Katedra obč. práva PF UK
Mgr. Fürst Antonín, LL.M., advokát
Mgr. Havlík David, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Holub Miloš, Ph.D., advokát
JUDr. Jirmanová Miroslava, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Kyjovský Milan, advokát
JUDr. Macek Radomil, advokát
prof. JUDr. Macková Alena, Ph.D., PF UK
JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka
Mgr. Ing. Mašek Jakub, advokát
JUDr. Nykodým Jiří, advokát
JUDr. Orlet Erik, advokát
JUDr. Palkoska Ivo, advokát
JUDr. Pavlok Jan, Ph.D., advokát
JUDr. Podolka Karel, exsoudce Vrchní soud Praha
JUDr. Potočná Miroslava, advokátka
JUDr. Profous Miloš, advokát
JUDr. Rakovský Josef, právník
JUDr. Schejbalová Irena, advokátka
JUDr. Svatoš Petr, advokát
JUDr. Šetek Karel, advokát
JUDr. Šimíčková Krůsová Marcela, LL.M., advokátka
JUDr. Tomková Ivana, Krajský soud v Brně
JUDr. Trykar Luděk, LL.M., Ph.D., advokát
JUDr. Uhlíř David, Ústavní soud ČR
Mgr. Zahnáš Michal, advokát
JUDr. Ing. Zvolánková Semrádová Světlana, advokátka
 
Pro obor obchodní právo
JUDr. Bányaiová Alena, CSc., advokátka
JUDr. Bříza Petr, Ph.D., LL.M., advokát
JUDr. Cileček Filip, Nejvyšší soud ČR
prof. JUDr. Černá Stanislava, CSc., PF UK
JUDr. Des Zdeněk, exsoudce NS ČR
JUDr. Doležal Marek, Nejvyšší soud ČR
Mgr. Dörfl Luboš., Ph.D., Vrchní soud v Praze
JUDr. Görges Marek, advokát
Mgr. Hájek Daniel, LL.M., advokát
JUDr. Hochman Přemysl, advokát
JUDr. Holejšovský Josef, Ph.D. Vrchní soud Praha
JUDr. Hornochová Kateřina, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Ing. Hušek Jan, exsoudce Nejvyšší soud ČR
doc. JUDr. Klimeš František, CSc., vysokoškolský pedagog
JUDr. Kubálek Jan, Ph.D., advokát
JUDr. Malacka Michal, Ph.D., MBA, Mgr.iur., PF UP v Olomouci
JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka
JUDr. Mrázek Petr, advokát
JUDr. Němec Robert, LL.M., advokát
JUDr. Novotná Monika, advokátka
doc. JUDr. Ondrejová Dana, Ph.D., advokátka
Mgr. Otipka Pavel, advokát
doc. JUDr. Patěk Daniel, Ph.D., Katedra obch. práva PF UK
Mgr. Průša Ivo, Ph.D., advokát
JUDr. Příhoda Pavel, Nejvyšší soud ČR
doc. JUDr. Rozehnal Aleš, Ph.D., advokát
JUDr. Rozlivková Lyana, exsoudkyně Vrchní soud Praha
JUDr. Smejkal František, advokát
doc. JUDr. Štenglová Ivana, PF UK
JUDr. Šuk Petr, Nejvyšší soud ČR
JUDr. Uhlířová Milada, Vrchní soud Praha
JUDr. Vidovičová Lenka, LL.M., advokátka
JUDr. Zunt Vlastislav, CSc., advokát
JUDr. Žižlavský Michal, advokát
 
Pro obor předpisy upravující poskytování právních služeb
JUDr. PhDr. Balík Stanislav Ph.D., advokát
JUDr. Brož Jan, advokát
JUDr. Brückler Karel, advokát
JUDr. Čáp Petr, advokát
JUDr. Herblich Tomáš, advokát
JUDr. Janeba Jiří, advokát
JUDr. Kovářová Daniela, advokátka
JUDr. Krčmová Věra, advokátka
JUDr. Krym Ladislav, advokát
JUDr. Kyjovský Milan, advokát
JUDr. Luhan Jan, advokát
JUDr. Macková Jaroslava, advokátka
JUDr. Marešová Marcela, Ph.D., MBA, advokátka
JUDr. Miketa Radim, advokát
JUDr. Mikš Jan, advokát
JUDr. Navrátil Dušan, advokát
JUDr. Papež Vladimír, advokát
JUDr. Poledník Petr, advokát
Mgr. Prošek Ladislav, advokát
JUDr. Račok Michal, advokát
Mgr. Bc. Rychterová Kateřina, advokátka
JUDr. Sedlatý Bohuslav, advokát
JUDr. Schejbalová Irena, advokátka
JUDr. Skácel Josef, advokát
JUDr. Slanina Lukáš, advokát
JUDr. Smejkal František, advokát
Mgr. Smejkal Petr, advokát
JUDr. Střížová Michaela, advokátka
JUDr. Svejkovský Jaroslav, advokát
JUDr. Syka Jan, advokát
JUDr. Vácha Přemysl, advokát
JUDr. Vavroch František, advokát
JUDr. Volák Daniel, advokát
Mgr. Vrábliková Petra, advokátka
JUDr. Vychopeň Martin, advokát
 
Seznam členů zkušební komise pro uznávací zkoušky
JUDr. Bulinský Vladimír, advokát
JUDr. Glatzová Vladimíra, advokátka
Mgr. Hájek Daniel, LL.M., advokát
JUDr. Chum Václav, advokát
JUDr. Ing. Indruchová Eva, LL.M., Ph.D., advokátka
JUDr. Kostohryz Milan, advokát
JUDr. Mokrý Antonín, advokát
JUDr. Novotná Monika, advokátka
Mgr. Prošek Ladislav, advokát
Mgr. Svoboda Petr, advokát
JUDr. Šebek Martin, advokát
JUDr. Trykar Luděk, LL.M., Ph.D., advokát

 

Vyhláška č. 197/ 1996 v aktuálním znění k 1.7.2019 s vyznačením změn, docx 32kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi