Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

ERA

ERA (Academy of European Law)

https://www.era.int

www.era.int/competition

 

Co je to ERA?
ERA (Akademie evropského práva) je nadace, založená z iniciativy Evropského parlamentu v roce 1992 jako veřejnoprávní subjekt, na jehož financování se vedle Evropské komise a spolkové země Porýní-Vestfálsko podílejí např. ty evropské státy, které se postupně staly jejími členy (patrony). ERA poskytuje především kontinuální profesní a praktické vzdělávání v evropském právu a zároveň, díky koncentraci množství expertů a zkušeností, je schopna vlastního výzkumu v této oblasti. Sídlem Akademie je německý Trevír, nicméně již od roku 1998 má ERA pobočku i v Bruselu.
 
ERA a advokáti
Hlavní cílovou skupinou vzdělávacích akcí pořádaných ERA jsou právní praktici, zejména advokáti a soudci, ale i podnikoví právníci, státní zástupci a notáři. Potřebám těchto profesí, které tvoří základ fungujících justičních systémů, jsou každoročně nově přizpůsobována témata akcí ERA. Ty jsou jednak plánované, jednak jsou pořádané na vyžádání různých profesí a institucí.
 
ERA a ČAK
Počátky spolupráce ERA s Českou advokátní komorou (ČAK) započaly již záhy po vzniku Akademie. Od této doby ERA pravidelně ve spolupráci s ČAK pořádá společné semináře, a to nejméně jednou, někdy i dvakrát ročně. Témata byla v minulosti různorodá, např. mezinárodní právo rodinné, evropské trestní právo či problematika hospodářské soutěže. V roce 2008 ERA a ČAK své vztahy zformalizovaly a uzavřely Dohodu o spolupráci ustavující mj. 25% slevu pro české advokáty a advokátní koncipienty na vzdělávací akce ERA. Dohoda se však každoročně musela obnovovat. V roce 2013 byla dále podepsána Dohoda o spolupráci mezi ČAK a ERA při organizaci seminářů k evropskému právu pro české advokáty.
 
Aktuálně byla v únoru 2014 podepsána nová smlouva mezi ERA a ČAK, která nahrazuje výše uvedené dohody a jež bude automaticky prodlužována každý rok. Ve smlouvě je nadále zachováno mimořádné oprávnění pro české advokáty a advokátní koncipienty uplatnit slevu ve výši 25 % z účastnických poplatků na vzdělávací akce ERA. Slevu může však uplatnit pouze advokát nebo advokátní koncipient, který v přihlášce výslovně uvede, že je členem ČAK.
 
Sleva 25 % pro advokáty a advokátní koncipienty
Jak slevu uplatnit? Avizovanou 25% slevu je nezbytné nárokovat již při přihlašování se na seminář (jinou vzdělávací akci) ERA. K získání slevy použijte kód CzechBarERA.
V přihlášce uveďte mimo jiné i skutečnost, že jste advokátem nebo advokátním koncipientem registrovaným u České advokátní komory, nejlépe citujte i své evidenční číslo, pod nímž jste zapsáni v příslušném seznamu u ČAK. Pokud již z přihlášky nebude patrné Vaše členství v ČAK, nebude Vám sleva přiznána. Informaci o této slevě pro české advokáty a advokátní koncipienty nenaleznete na webu ERA, není zanesena do Obecných smluvních podmínek ERA. Sleva je totiž poskytována výlučně českému advokátnímu stavu na základě exkluzivní smlouvy.
 
Kontaktní osoba v ERA
Jaroslav OPRAVIL
telefon: +49 651 93737 841

 

Vzdělávací materiály k problematice řízení před Soudním dvorem EU, které vznikly jako výstupy projektu Litigating EU Law, najdete ZDE
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi