Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Odvolací kárná komise

Odvolácí kárná komise je zřízena podle Zákona o advokacii:

§ 47a

Odvolací kárná komise

(1)   Odvolací kárná komise vykonává působnost stanovenou tímto zákonem a kárným řádem v kárném řízení.

(2)    Odvolací kárná komise má 11 členů.

(3)   Členem odvolací kárné komise může být zvolen advokát, který dosáhl věku 40 let
a byl členem představenstva, kontrolní rady, nebo kárné komise po dobu nejméně 3 let.

(4)   Odvolací kárná komise volí ze svých členů a odvolává předsedu odvolací kárné komise, a stanoví-li tak organizační řád, i místopředsedy odvolací kárné komise. Předseda odvolací kárné komise jmenuje z členů odvolací kárné komise členy odvolacích senátů (§ 35 odst. 2).

Členové Odvolací kárné komise byli zvoleni na 8. sněmu ČAK, konaném 22. 10. 2021.

Předseda:
JUDr. Bohuslav Sedlatý

Místopředsedové:
Mgr. Martin Bělina
JUDr. Jiří Hartmann

Odvolací kárná komise (abecedně):
Dubecká Dagmar, JUDr., Ph.D.
Horáková Karolína, Mgr.
Chum Václav, JUDr.
Jahelka Ivo, JUDr.,
Kohout Jan, JUDr.
Skřipský Jan, JUDr., Ph.D.
Šimonek David, JUDr., LL.M.
Vlk Václav, JUDr.

 

 

 

Přehled podaných odvolání proti rozhodnutím kárné komise ČAK, stav k 31. XII. 2020, pdf 162kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2018 pdf 919kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2018 pdf 711kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2017 pdf 914kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2017 pdf 713kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2016 pdf 308kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2016 pdf 327kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2015 pdf 350kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2015 pdf 335kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2014 pdf 141kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2014 pdf 114kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 31. XII. 2013 pdf 143kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 31. XII. 2013 pdf 136kB
Přehled vyřizování odvolání, Stav k 30. VI. 2013 pdf 165kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 30.VI.2013 pdf 158kB
Přehled vyřizování odvolání, Stav k 31. XII. 2012 pdf 147kB
Přehled vyřizování odvolání, stav k 29.II.2012 pdf 142kB
Přehled rozhodnutí o odvoláních, stav k 29.II.2012 pdf 150kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi