Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

 

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

vítejte v sekci GDPR. Jak nepochybně víte, jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen jako "GDPR"). Nařízení nabylo účinnosti 25. května 2018 a představuje základní stavební kámen v novém evropském legislativním rámci ochrany osobních údajů.

GDPR se pochopitelně vztahuje i na advokáty, přičemž při implementaci GDPR je nutno zohlednit specifika advokátní profese, zejména garantovanou povinnost mlčenlivosti.

Rozhodli jsme se, že Vám usnadníme implementaci tohoto nového právního rámce do právní praxe, a proto jsme pro Vás připravili několik praktických pomůcek:

1. Metodiku pro advokáty k dosažení shody s GDPR

Jde o praktický manuál pro advokáty rozeslaný prostřednictvím datových schránek, s jehož pomocí byste měli být schopni upravit/doplnit stávající postupy a dopracovat dokumentaci pro dosažení shody s GDPR.

2. Novou sekci GDPR na webových stránkách Komory, která bude mj. obsahovat:

a) Často kladené dotazy v oblasti GDPR v advokacii – FAQ;
Dotazy můžete zasílat na adresu gdpr@cak.cz. Na webu v sekci GDPR/FAQ, kde budou všechny dotazy zveřejněny a zobecněny, na ně následně najdete odpovědi.

b) Praktické VZORY dokumentů v oblasti GDPR (přílohy Metodiky);

c) Užitečné ODKAZY.

Samozřejmě počítáme s průběžnou aktualizací a doplňováním zveřejněných materiálů, zejména s ohledem na očekávaný vývoj právní úpravy (přijetí nového zákona o zpracování osobních údajů), stanoviska evropské pracovní skupiny proochranu osobních údajů, tzv. WP29 (či od května 2018 Evropského sboru pro ochranu osobních údajů) i doporučení a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejeme vám všem krásné dny a dostatek trpělivosti s implementací GDPR.

Vedení České advokátní komory

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi