Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

CCBE

www.ccbe.eu

Rada evropských advokátních komor (CCBE - Conseil des barreaux européens) je mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Bruselu zastupující přibližně 1 milion evropských advokátů skrze své členy – advokátní komory. Mezi řádné členy CCBE patří advokátní komory z 32 evropských zemí. K členům, kteří zastávají status komor přidružených nebo pozorovatelských, patří dalších 13 advokátních komor.

CCBE byla založena v roce 1960. Během následujících desetiletí až dodnes CCBE prosazuje zájmy advokátů a obhajuje právní principy, na nichž je založena demokracie a právní stát. V roce 2010 oslavila CCBE 50. výročí svého založení, jehož oslavy proběhly ve švýcarské Basileji, tedy v městě, ve kterém byla myšlenka založení CCBE poprvé vyslovena.

CCBE je uznávána jako „hlas“ advokátní profese v Evropě jak národními advokátními komorami, tak i evropskými institucemi a funguje tedy jako spojka mezi Evropskou unií na straně jedné a evropskými národními advokátními komorami na straně druhé.

Zástupci CCBE se pravidelně setkávají se zástupci Evropské komise a Evropského parlamentu, se kterými řeší témata mající dopad na advokátní profesi. CCBE taktéž úzce spolupracuje s dalšími evropskými advokátními organizacemi.

Členská základna

Stanoviska a zprávy CCBE

Dokumenty CCBE v češtině

Články a rozhovory

JUDr. Mokrý viceprezidentem CCBE

JUDr. Balík zvolen předsedou výboru PECO

JUDr. Novák zvolen předsedou výboru IT

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi