Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Změny

Změna matričních údajů

Advokát je povinen oznámit změnu do jednoho týdne ode dne, kdy nastala (formulář ke stažení ZDE).
 

• v případě změny jména, příjmení je třeba doložit kopii dokladu (např. oddací list)
• v případě získání dalších titulů ověřenou kopii diplomu
• změnu adres je třeba oznámit písemně, datovou zprávou, nebo e-mailem na adresu epodatelna@cak.cz se zaručeným elektronickým podpisem.


Změna způsobu výkonu advokacie

 

 • Samostatný advokát se stal společníkem již existující společnosti s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti.
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR + kopií smlouvy o pojištění.
   
 • Advokát založil novou společnost (resp. sdružení)
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR + kopií smlouvy o pojištění (resp. smlouvu o založení sdružení).
   
 • Společník s.r.o., v.o.s., komanditní společnosti, organizační složky zahraniční společnosti se stal samostatným advokátem
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží výpisem z OR.
   
 • Samostatný advokát se stal účastníkem sdružení advokátů
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.
   
 • Účastník sdružení advokátů se stal samostatným advokátem
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží smlouvou o sdružení, resp. dodatkem ke smlouvě o sdružení.
   
 • Advokátovi vzniká nebo zaniká pracovní poměr se subjektem vykonávajícím advokacii
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE) a doloží pracovní smlouvou, resp. dokladem o skončení pracovního poměru.
   
 • Trvalá spolupráce advokáta
  Advokát oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

Změna údajů advokáta, pdf 202kB
Změna údajů advokátní společnosti, pdf 181kB
Oznámení o trvalé spolupráci , pdf 255kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi