Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká advokátní komora považuje ochranu soukromí a osobních údajů za svou prvořadou povinnost.

Ochraně osobních údajů věnuje náležitou pozornost a s osobními údaji nakládá výhradně v souladu s platnou legislativou. Z tohoto důvodu Komora přijala také interní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, a to Směrnici zpracování osobních údajů a Metodický pokyn zpracování osobních údajů pro zaměstnance. Zároveň v souladu s povinností stanovenou Komoře podle čl. 37 odst.1písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této sekci naleznete základní informace týkající se zpracování osobních údajů v rámci činnosti Komory. Detailní informace naleznete níže v dokumentu „Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ:66000777, DIČ: CZ66000777.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, či cokoliv jiného, se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících způsobů:
• e-mailem na: dpo@cak.cz ;
• písemně na adrese: Česká advokátní komora, k rukám pověřence, Národní 16, 110 00 Praha 1;
• informace o možnostech kontaktovat pověřence můžete také získat prostřednictvím telefonního čísla +420 273 193 111.

Vaši žádost Komora vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je Komora oprávněna tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás Komora bude informovat.

Formuláře k uplatnění práv
Aby vám Komora ještě více usnadnila uplatnění vašich práv, můžete využít formuláře, který je dostupný níže, nebo na vyžádání v pražském sídle a brněnské pobočce Komory.

Informace ke zpracování a ochraně osobních údajů a formulář k uplatnění práv jsou uvedeny v příloze.

Právní upozornění
Dokumenty odesílané ze systému ČAK jsou určeny pouze pro jejich adresáta a mohou obsahovat důvěrné informace. Pokud jste jakýkoliv dokument odeslaný ze systému ČAK obdrželi omylem, neprodleně nás, prosím, kontaktujte.

Obsah elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu bez dodatečných bezpečnostních opatření (např. šifrování, zipování dokumentů a zaheslování) může být narušen a ovlivněn neoprávněnou úpravou dat, nevyžádanými přílohami nebo počítačovými viry. Česká advokátní komora nenese žádnou odpovědnost za případné narušení či ovlivnění nezabezpečené e-mailové komunikace a vychází z předpokladu, že každý, kdo s ní komunikuje e-mailem, akceptuje rizika z toho vyplývající.

01_Informace ke zpracovani a OOU, pdf 411kB
02_Formular uplatneni prav, docx 2488kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi