Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Výpisy, potvrzení, osvědčení

O vydání dokumentu lze požádat na emailové adrese matrika@cak.cz. Žadatel uvede celé jméno, příjmení, evidenční číslo ČAK a druh dokumentu, který má být vydán.

 • Dokument lze zaslat do datové schránky s elektronickým podpisem při platbě předem na č.ú. 12432011/0100, var.symbol: 34+evidenční číslo advokáta/koncipienta/IČO společnosti a zasláním potvrzení o platbě
   
 • Dokument lze zaslat poštou doporučeně při platbě předem na č.ú. 12432011/0100, var.symbol: 34+evidenční číslo advokáta/koncipienta/IČO společnosti a zasláním potvrzení o platbě
   
 • Dokument si může převzít advokát osobně, nebo zmocněnec na základě prosté plné moci (neověřené). Poplatek lze hradit v hotovosti nebo kartou při převzetí, popřípadě platbou předem (viz.údaje výše)

Výpis

Výpis ze seznamu advokátů, advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů slouží jako doklad k:

• jednání se státními institucemi (parkovací karty, datové schránky)

• výběrovému řízení

• žádosti o leasing, úvěr aj.

Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

Potvrzení

Potvrzení slouží ke stejným účelům jako výpis, není určené pro jednotlivé advokáty, ale pouze pro celé advokátní kanceláře (s.r.o., sdružení, v.o.s., aj.).
Poplatek za vyhotovení činí 300,- Kč, doba vyhotovení dle dohody. Expresní doba vyhotovení do dvou pracovních dnů je zpoplatněna částkou 600,- Kč.

Opis osvědčení

v případě ztráty, odcizení vydává ČAK opis osvědčení advokáta.

 • osvědčení vymezuje rozsah poskytování právních služeb advokáta a společně s průkazem opravňuje advokáta k vykonávání právních služeb.

Náklady spojené s vyhotovením činí 300,- Kč.

Změna osvědčení z důvodu změny příjmení, titulu není zpoplatněna.

Kopie dokumentů

Pořízení kopií dokumentů vedených Komorou (např. součásti advokátních spisů). Paušální částka na úhradu nákladů spojených činí 100 Kč/dokument.

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi