Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Projekt ESF: Vzdělávání zaměstnanců ČAKČeská advokátní komora realizuje projekt Vzdělávání zaměstnanců ČAK,
registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013832.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Specifickými cíli jsou:

  • zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; a
  • zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • obecné IT;
  • měkké a manažerské dovednosti;
  • specializované IT;
  • účetní, ekonomické a právní kurzy.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci České advokátní komory – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce. V projektu bude proškoleno celkem 48 zaměstnanců, přičemž 12 osob budou účastníci ve věku nad 54 let.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020.
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 31. 12. 2021.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi