Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

 • FOO
 • FOO
 • FOO

Pravidla inzerce

Řádková inzerce pro advokáty, koncipienty a absolventy právnických fakult, do odvolání bezplatné.

Pravidla pro podávání inzerátů

Inzerce na stránkách České advokátní komory je určena advokátům, koncipientům a absolventům právnických fakult, kteří hledají zaměstnání u advokáta nebo advokátní kanceláře.

Inzerce je zaměřena nekomerčně především na nabídku a poptávku související s výkonem advokátní činnosti.

Inzerce advokátů a koncipientů nesmí být v rozporu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999.

Inzerát může podat:

 1. advokát (-ka)
 2. koncipient (-ka)
 3. absolvent (i dřívější) právnické fakulty hledající zaměstnání
 4. ostatní jen se souhlasem Internetové rady ČAK

Zvěřejnění inzerátu je až do odvolání bezplatné. Internetová rada ČAK si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění bez udání důvodu.

Postup zasílání inzerátů:

 1. Inzerát musí být ve tvaru řádkové inzerce, tj. souvislý prostý text v základním písmu, bez nadpisů, odrážek, odstavců,  tj. bez jakéhokoliv formátování. Text inzerátu musí být stručný, nejvýše 4 řádky běžné délky.
 2. Inzeráty se zasílají na adresu (pozor změna!): webmaster@cak.cz , text pište přímo do těla mailu.
 3. Inzerent musí uvést do jaké rubriky (Nabídka / Poptávka) se má inzerát dát, dále plné jméno a příjmení (obchodní jméno), kontaktní spojení včetně e-mailové adresy.

Postup zvěřejňování:

 1. uzávěrka inzerátů je každý týden v pátek v 18:00 hod.
 2. zpracovatel může vhodným způsobem ověřit autentitu inzerátu
 3. pokud inzerát splňuje podmínky a nejsou pochyby o autentitě, je mu přiděleno číslo ve tvaru RRMMDDxxx, kde RR je označení roku, MM měsíce, DD dne a xxx pořadové číslo, kdy inzerát došel
 4. Inzeráty jsou zveřejňovány od nejnovějšího po nejstarší, aktualizace se provádí každé následující pondělí.
 5. Staré inzeráty jsou automaticky vyřazovány

Poznámka. Uvedená pravidla platí pro záběhový provoz inzertního systému. V případě potřeby bude systém automatizován nebo jinak upraven.


Ostatní inzerci je možno zadat do Bulletinu advokacie; je zasílán všem advokátům a advokátním koncipientům.
Kontakt: IMPAX, spol. s r.o., Ondřej Kafka, 606 404 953, tel./fax: 241 483 141, e-mail : agency@impax.cz, www.impax.cz.

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi