Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Základní informace

Česká advokátní komora:

  • vydává Bulletin advokacie jako odborný časopis pro právní praxi se zvláštním zaměřením na problematiku právních služeb poskytovaných advokáty a na advokátní stavovské předpisy.
  • provozuje Advokátní deník jako zpravodajské a odborné online médium.


Předseda redakční rady: advokát JUDr. Petr Toman, LL.M.
Šéfredaktorka a vedoucí redakce: JUDr. Hana Rýdlová
Redakce: PhDr. Ivana Cihlářová, Hana Saitzová
Tajemnice redakce: Eva Dvořáková

Do obou médií přispívají zejména advokáti, pracovníci justičních složek, akademické obce a právní teorie. Kromě odborných pojednání přináší pravidelně zprávy mj. o činnosti orgánů advokacie, vybranou judikaturu, aktuální informace ze světa práva, legislativy i judikatury, jakož i o dění v mezinárodních vztazích a o advokacii v zahraničí.

Bulletin advokacie vychází 12krát ročně (z toho č. 1-2 a 7-8 jako dvojčíslo). Advokátní deník publikuje a aktualizuje svůj obsah v denní periodicitě.

Vedle pravidelných čísel vychází každoročně zpravidla dvě až tři zvláštní čísla - zejména příručky pro různé oblasti právní praxe. Časopis má tč. náklad 17 tisíc výtisků. Rozesílá se zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, státním zastupitelstvím a řadě jiných odborných míst včetně zahraničních.

Bulletin advokacie byl v anketě Karlovarských právnických dnů oceněn mnohokrát jako nejlepší právnický časopis v České republice.

Informace o předplatném najdete v rubrice Redakce.

Pokyny pro autory najdete ZDE.

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi