Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Zkoušky mediátora

Mediační tréninky

Upozorňujeme, že ČAK nebude v nejbližší době vypisovat termíny mediačních tréninků. Pokud máte o tréninky zájem, je možné se domluvit s lektorkami osobně:

  • JUDr. Anna Márová, LL.M. - telefon: 222 517 500 a email:amara@attorney.cz, webové stránky:www.attorney.cz.
  • Mgr. Kateřina Švajcrová - telefon: 608 882 003 a email: svajcrova@aksvajcrova.cz, webové stránky:www.aksvajcrova.cz.
  • Mgr. Žaneta Vítů, LL.M. (pro Brno a okolí) – telefon: 732 771 950 a e-mail: vitu@ak-vitu.cz, webové stránky: www.ak-vitu.cz.

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK

Postgraduální vzdělávací program LL.M. - Arbitráž a mediace

Vzdělávání v mediaci pro advokáty (advokátní koncipienty) je možné absolvovat v rámci unikátního postgraduálního programu LL.M. – arbitráž a mediace, který organizuje Vysoká škola CEVRO Institut Praha. Celé studium probíhá výhradně v kombinované formě, přednáškové bloky jsou vždy v pátek a v sobotu, a to jednou za 14 dní či za 3 týdny. Podmínkou pro nástup ke studiu je ukončené magisterské vzdělání právního či s právem souvisejícího zaměření. Studium obsahuje informace o aktuální legislativě, mapování posledních trendů v obou oblastech i trénink psychosociálních dovedností. Absolventi postgraduálního programu získají znalosti a dovednosti uplatnitelné v celém odvětví rozhodčího řízení a mediace. V čele týmu vyučujících stojí doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. (hlavní garant, specialistka na civilní proces a soudní ochranu práv), JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA (advokát, mezinárodní rozhodce), JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. (advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce alternativního řešení sporů České advokátní komory). Více informací najdete zde na tomto odkazu: http://cevroinstitut.cz/cs/clanek/ll-m-arbitraz-a-mediace/

Testové otázky pro písemnou část zkoušky mediátora

Zrevidované znění, které reflektuje právní stav účinný od 1.1.2014 (v rámci pravidelné aktualizace testových otázek došlo k mírným formulačním změnám otázek č. 214/, 216/, 217/, 228/ a 241/).

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi