Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přerušení, pozastavení

Přerušení právní praxe

Při přerušení musí trvat pracovní poměr. Jedná se o koncipienty, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, nebo jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

K přerušení praxe je třeba doložit:
• žádost o přerušení praxe, ke stažení ZDE
• kopie zádosti o PPM, kopie dokladu o pobírání RP, kopie neschopenky

Zánik přerušení je třeba písemně oznámit.


Pozastavení právní praxe

Při pozastavení musí trvat pracovní poměr. Pozastavit právní praxi lze např. z důvodu zahraniční stáže.

K pozastavení praxe je třeba doložit:
• žádost o pozastavení (s úředně ověřeným podpisem), ke stažení ZDE

Zánik pozastavení je třeba písemně oznámit.

Žádost o pozastavení nebo přerušení výkonu právní praxe advokátního koncipienta, pdf 231kB
Žádost o zánik pozastavení právní praxe advokátního koncipienta, pdf 210kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi