Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Pozastavení, vyškrtnutí

Pozastavení výkonu advokacie

Vznikne-li advokátovi překážka ve výkonu advokacie (§9 odst.1 ZA), oznámí tuto skutečnost (formulář ke stažení ZDE).

Pokud překážka pomine, advokát písemně požádá Komoru o zaktivnění s uvedením data účinnosti.

Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Pokud chce advokát požádat o vyškrtnutí ze seznamu advokátů (§7b odst. 1 písm. g) zašle žádost (žádost ke stažení ZDE) opatřenou úředně ověřeným podpisem. Žádost může být doručena osobně a podepsána před pověřeným pracovníkem odboru matriky.

Zemře-li advokát, je vyškrtnut k datu úmrtí na základě předloženého dokladu (úmrtní list, smuteční oznámení).
 

 

Žádost o pozastavení výkonu advokacie, pdf 179kB
Žádost o vyškrtnutí ze seznamu advokátů, pdf 189kB
Žádost o zaktivnění pozastaveného výkonu advokacie, pdf 1387kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi