Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Elektronická kniha úschov

NA JAKÉ ÚSCHOVY SE APLIKUJÍ NOVÉ ZMĚNY VE STAVOVSKÉ ÚPRAVĚ ADVOKÁTNÍCH ÚSCHOV?

Advokáti nyní mohou v Elektronické knize úschov zjistit i své starší úschovy za dobu od samého zřízení EKÚ. Dosud to bylo možné pouze 30 dnů nazpět.

 

do elektronické knihy úschov se přihlaste zde: www.eku-cak.cz

Advokáti musí registrovat úschovy v elektronické knize úschov ČAK

Přidělení přístupu

Advokát, který bude do elektronické knihy zapisovat, potřebuje přihlašovací jméno, heslo. Údaje mu budou přiděleny na základě vyplněné žádosti o přístup do elektronické knihy úschov (formulář níže). Formulář se odešle Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem na epodatelna@cak.cz.

Zápis do knihy

Advokát je od 1. 1. 2020 povinen v elektronické knize bez zbytečného odkladu zapsat tyto údaje:
•    identifikátor úschovy, kterým je číslo advokátního spisu, nebo jméno, příjmení klienta, nebo jiný nezaměnitelný identifikátor spisu
•    číslo účtu, na který byly prostředky klienta složeny
•    datum přijetí prostředků klienta do úschovy; jde-li o opakující se plnění, nebo plnění částečné datum přijetí prvního plnění nebo jeho první části
Poznámka je nepovinná (slouží např. jako vysvětlivka k chybně zadané úschově)

O provedeném záznamu do elektronické knihy úschov bude advokát následně vyrozuměn potvrzovacím e-mailem ze strany ČAK.

Další informace

V červnu roku 2012 přijalo představenstvo České advokátní komory usnesení, jímž podrobněji upravuje povinnosti advokátů při provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta (usnesení č. 7/2004 Věstníku ve znění usnesení č. 3/2008). V souvislosti s touto změnou vytvořila Česká advokátní komora systém, který slouží k evidenci prováděných úschov. Tímto systémem je elektronická kniha úschov prostředků klienta.

Kniha je vedena jako průběžně číslovaný registr, jehož prostřednictvím advokáti Komoře hlásí v souladu s výše uvedeným stavovským předpisem každou provedenou úschovu. Konkrétně se jedná o zabezpečené webové rozhraní, bez požadavku na další zabezpečovací certifikáty ze strany advokátů. Přístup do tohoto systému mají pouze advokáti a pověřené orgány ČAK.

V souvislosti se stále vzrůstajícím počtem depozitních úschov prováděných advokáty slouží systém EKÚ jako efektivní a evidenční a kontrolní systém ochrany klientských práv, který kontrolní radě ČAK umožňuje provádět kontrolu nad dodržováním povinností advokátů při poskytování těchto služeb, a tím preventivně působit proti pochybením a problémům.

Pro více informací kontaktujte odbor matriky ČAK, e-mail: matrika@cak.cz.

SBERBANK - ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY (informace zveřejněné v souvislosti s likvidací Sberbank)

 

 

Formulář žádosti, docx 17kB
Formulář žádosti pro starší verze MS Word, doc 25kB
Nejčastější otázky a odpovědi k problematice elektronické knihy úschov , doc 31kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi