Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Přístup k informacím

POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

(zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Všechny dostupné informace o České advokátní komoře jsou uvedeny na internetu, vyjma údajů, které se ve smyslu výše cit.zákona neposkytují. Komora rovněž neposkytuje právní služby ani nevyřizuje dotazy ke konkrétním právním problémům. Právní služby poskytují pouze jednotliví advokáti. Formou žádosti o informace se rovněž nevyřizují stížnosti na advokáty; zde odkazujeme na příslušnou legislativu o advokacii.

Písemné žádosti o informace lze podat poštovní zásilkou na sídlo ČAK v Praze, do datové schránky či do epodatelny ČAK (epodatelna@cak.cz).

Žádosti o informace jsou vyřizovány zákonným způsobem ve lhůtě 15 dní od přijetí podání, a to písemně listovní zásilkou, elektronicky, nahlédnutím do spisu, pořízením kopie listiny nebo přenosem na disketu. U složitějších informací lze lhůtu prodloužit o 10 dnů.

Obdrží-li žadatel rozhodnutí, jímž Komora žádosti o informaci nevyhověla nebo vyhověla jen zčásti, lze do 15 dnů ode dne rozhodnutí podat ke Komoře odvolání, o kterém rozhoduje jako odvolací orgán Úřad pro ochranu osobních údajů (v případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení informace lze podat ke Komoře do 30 dnů stížnost, o které rozhoduje i v tomto případě Úřad pro ochranu osobních údajů). Odvolání musí být písemné a musí z něho být zřejmé, komu je adresováno a kdo je činí, musí obsahovat označení napadnutého rozhodnutí – například číslem jednacím, a uvedené důvodů, pro které je rozhodnutí napadáno. Odvolání musí být datováno, podepsáno a zasláno Komoře nejlépe doporučenou listovní zásilkou, datovou zprávou do datové schránky ČAK nebo e-podatelny ČAK (epodatelna@cak.cz) s uznávaným elektronickým podpisem.

Informace podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb.
 

Žádost o poskytnutí informace a sazebník jsou uvedeny v příloze.

Žádost, doc 28kB
Sazebník, pdf 94kB
Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi