Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Evropská soudní síť a Portál evropské e-Justice

Evropská soudní síť v občanskoprávních a obchodních věcech

Evropská justiční síť pro občanské a obchodní věci (EJS-O) je síť, která propojuje vnitrostátní justiční orgány. Klade si za cíl usnadnit a posílit justiční spolupráci mezi členskými státy, umožňuje používat a provádět nástroje EU v oblasti civilního soudnictví.  Hlavním záměrem sítě je usnadnit přeshraniční přístup ke spravedlnosti prostřednictvím informování veřejnosti a právníků pomocí informačních přehledů a jiných publikací dostupných na Portálu evropské e-justice ve všech jazycích Unie, posuzovat a sdílet zkušenosti s používáním konkrétních právních nástrojů Unie v občanskoprávních a obchodních věcech.

Evropský soudní atlas v civilních věcech

Evropská soudní síť v trestněprávních věcech

Účelem Evropské soudní sítě v trestněprávních věcech je zlepšení justiční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie na právní a praktické úrovni s cílem bojovat proti závažné trestné činnosti, zejména organizovanému zločinu, korupci, obchodu s drogami a terorismu.
 

Vnitřní soudní síť

 

Portál Evropské e-justice

Portál evropské e-justice, který byl vytvořen v roce 2010 Evropskou komisí jako centralizovaný zdroj informací z oblasti justice členských států EU. Funguje ve 23 jazycích včetně češtiny a poskytuje relevantní informace ke všem položkám menu v levém sloupci menu (např. právo, judikatura, rejstříky, právní pomoc), a to jak o evropské úpravě (pokud existuje) vybraného tématu tak i o příslušných úpravách poptávané problematiky v každém členském státě, spolu s věcně souvisejícími internetovými odkazy, např. i informace  o právech obviněných v trestním řízení.

instruktážní video

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi