Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, JUDr. Adam Wilk

Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1

Veřejná vyhláška
uložení písemnosti podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Česká advokátní komora oznamuje, že ode dne 12. 7. 2018 je uložena v budově České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1, k převzetí tato písemnost:

adresát: JUDr. Adam Wilk, posledně bydlištěm Na Formance 498/3, 149 00 Praha, písemnost (rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii).

Jelikož je adresát na České advokátní komoře nahlášené adrese svého bydliště v ČR neznámý a tudíž mu písemnost nemůže být řádně doručena, může si tuto písemnost vyzvednout v úředních hodinách:
pondělí až čtvrtek 8.00 – 16.45 hod.
pátek 8.00 – 15.30 hod.

Poučení:  Nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu za den doručení.

V Praze dne 12. července 2018

                                                    
 
JUDr. Ladislav Krym
Tajemník ČAK

Datum vyvěšení: 12. 7. 2018
Sejmuto dne:

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi