Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti, Mgr. Pavel Andrle

Česká advokátní komora, Národní třída 16, 110 00 Praha 1

Veřejná vyhláška

Uložení písemnosti podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Česká advokátní komora oznamuje, že od 25. srpna 2020 je uložena v podatelně v přízemí budovy České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1, k převzetí tato písemnost:

adresát: Mgr. Pavel Andrle, posledně bydlištěm Věrovany 346, 783 75 Věrovany

písemnost: rozhodnutí podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii ze dne 15. června 2020.

Jelikož je adresát neznámý na výše uvedené adrese, kterou oznámil České advokátní komoře jako adresu svého bydliště v České republice, jinou jeho adresu Česká advokátní komora nezná, nemůže mu být písemnost doručena.

Adresát Mgr. Pavel Andrle si může tuto písemnost vyzvednout v podatelně v přízemí budovy České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1 v úředních hodinách:

pondělí až čtvrtek 8.00 – 16.45 hod.
pátek 8.00 – 15.30 hod.

Poučení: Nebude-li uvedená písemnost vyzvednuta do 15 kalendářních dnů ode dne vyvěšení, považuje se poslední den této lhůty v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu za den doručení.

V Praze 25. srpna 2020

JUDr. Petr Čáp, v.r.
tajemník České advokátní komory

Datum vyvěšení: 25. srpna 2020

Sejmuto dne:

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi