Nepřehlédněte!


BEZPLATNÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ
ZDE    

  • FOO
  • FOO
  • FOO

Umístění rezervních advokátních talárů na soudech v ČR

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

počínaje dnem 1. 6. 2011 vzniká zákonná povinnost oblékat v soudních síních v některých typech řízení advokátní talár. Přesně jde o následující řízení:
• trestní řízení na všech typech soudů (tedy od okresních po nejvyšší soud)
• řízení u Nejvyššího soudu ČR
• řízení u Nejvyššího správního soudu ČR
• řízení u Ústavního soudu ČR.


Většina z Vás, kteří k výkonu své praxe advokátní taláry potřebují, se jimi již vybavila a byly Vám dodány k užívání.
Pro ty, kteří to ještě nestihli, či opomněli, opakujeme, že veškeré informace jak a kde si advokátní talár i v nadcházejícím období obstarat a za jakých časových i finančních podmínek, naleznete v informacích uvedených níže.
A máme pro Vás dobrou zprávu. Po počátečním výrobně a organizačně náročném období si dodavatelská firma nyní (předpokládá již daleko menší objemy dodávek) troufá zkrátit dodací dobu talárů z 5 měsíců na 3; při zachování základní standardní ceny talárů bez jakýchkoliv přirážek. Bližší informace budou záhy zveřejněny na výše citovaném místě na webu.
Další důležitou zprávou je fakt, že Česká advokátní komora splnila svůj slib, který kdysi advokátům dala. K 1. 6. 2011 se vedení ČAK podařilo vybavit všechny soudy v ČR (v některých ojedinělých případech ne soudy, ale advokátní kancelář kolegů, kteří sídlí co nejblíže soudům) tzv. rezervními taláry. Na každém soudu jsou tak k dispozici pro bezplatné půjčení v průměru 3 ks advokátních talárů v nejrozšířenějších velikostech (na některých soudech je talárů umístněno více, někde méně – dle počtu trestních jednacích síní a velikosti soudu).
Podrobné informace kolik advokátních talárů je na konkrétním soudu uloženo, kde je hledat (nejčastěji u justiční stráže, v trestních jednacích síních či v trestních kancelářích) a u koho vyplnit své základní údaje do Evidenční knihy užívání talárů ČAK) naleznete v přiložené tabulce sestavené podle jednotlivých regionů ČR.
Na často se opakující dotazy ohledně advokátního koncipienta, který substitučně zastupuje advokáta v trestním řízení, dodáváme, že na takového koncipienta se vztahují práva a povinnosti dotyčného advokáta, tedy i to, aby byl koncipient oděn v advokátní talár. Jelikož si ho sám nemůže obstarat, protože ještě není advokátem, musí si ho vypůjčit od advokáta. V případech, kdy to není možné (např. z důvodu velmi rozdílných postav), může talár objednat pro svého koncipienta sám advokát na své identifikační číslo advokáta, a to i v případě, že si už objednal talár vlastní.

Česká advokátní komora registruje též řadu dotazů, zda má mít advokát talár oblečený i v případě, že v trestním řízení vystupuje jako zmocněnec… Povinnost nosit stavovský oděv (talár) se váže buď na typ soudu (Ústavní, Nejvyšší, Nejvyšší správní) nebo na typ řízení (trestní soudní). Pokud se tedy advokát zúčastní trestního řízení před soudem, jedno v jaké pozici, má povinnost mít na sobě talár.

vedení České advokátní komory

 

Region Praha
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Vrchní soud Praha, nám. Hrdinů 1300/11, 14000, Praha 4
3
místnost vedle velké porotní síně, klíče budou u ostrahy objektu u vstupního rámu, kniha evidence talárů v poradní síni
pí Smolíková, hospodářská správa, Ing. Hrdlovcová
261 196 321
Městský soud Praha, Spálená 2, 11216, Praha 2
5
taláry a kniha evidence talárů uloženy v podatelně soudu
pí Brkalová
221 932 244
Obvodní soudy
 
 
 
 
Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 14, 11294, Praha 1
5
místnost č. 105 - přízemí
pí Špeldoňová,
pí Syslová
221 093 350
Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 12000, Praha 2
3
trestní jednací síně
p. Doležal
221 510 216
Obvodní soud pro Prahu 3, Jagellonská 5, 13005, Praha 3
3
taláry a kniha evidence talárů uloženy v trestní kanceláři
pracovnice trestní kanceláře
221 477 104
Obvodní soud pro Prahu 4, Prahu 8, Prahu 9 a Prahu 10, Justiční areál Na Míčánkách,  28. pluku 1533/29b, 10083,  Praha 10 
15
samostatné oddělení šatny pro veřejnost v přízemí objektu, kniha evidence u šatnáře, v případe odevzdávání talárů po skončení prac. dob šatny, bude možno talár odevzdat u justiční stráže-ostrahy objektu u hlavního vstupu do budovy
pí Čechtická
251 445 841
Obvodní soud pro Prahu 5, nám. Kinských 5, 15074, Praha 5
2
skříň v prostorách, kde jsou ukládány taláry státního zastupitelství. Klíče  v sekretariátu předsedy soudu u Mgr. Jany Humeni, u níž bude rovněž uložena kniha evidence talárů
Mgr. Jana Humeni
257 005 692
Obvodní soud pro Prahu 6, V.P. Čkalova 18, 16054, Praha 6
2
klíče od místnosti s taláry a kniha evidence talárů u justiční stráže
justiční stráž
233 326 103
Obvodní soud pro Prahu 7, Ovocný trh 14, 11296, Praha 7
2
taláry a kniha evidence talárů - místnost č.  47, přízemí
pí Poláková, p. Seifert
221 093 327 
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Střední Čechy
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud Praha, nám. Kinských 234/5, 15075,  Praha 5
3
taláry a kniha evidence talárů - informační centrum, přízemí budovy A, za vstupem budovy z nám. Kinských
pracovníci informačního centra
257 005 111
257 005 369
Okresní soudy
 
 
 
 
Okresní soud Praha-východ, Na Poříčí  20/1044, 11297,  Praha 1
3
taláry a kniha evidence talárů - infocentrum - přízemí
sl. Popovičová
221 729 311,
221 729 399
Okresní soud Praha-západ, Karmelitská 19, 11815, Praha 1
3
taláry a kniha evidence talárů - jednací síň č. 1
pí Široká
257 199 214
Benešov, Masarykovo nám. 223, 25645,  Benešov
3
taláry a kniha evidence talárů - přízemí, dveře č. 4
pí Zárubová
317 763 364
Beroun, Wagnerovo nám. 1249/2, 26647,  Beroun 2
3
taláry a kniha evidence talárů -  přízemí dveře č. 2, šatna k převlečení ve 2. poschodí dveře č. 3O
pí Dobřemyslová
311 604 512
Kladno, Nám. E. Beneše 1997, 27255, Kladno
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 124,  1. patro
pí Kindlová,
pí Fleisleberová
312 278 784,
312 278 711
Kolín, Kmochova 144, 28023,  Kolín
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 114 (trestní kancelář), 1. patro
pí Kozderová
pí Váchová
321 770 748
Kutná Hora, nám. Národního odboje 58, 28435,  Kutná Hora
3
taláry a kniha evidence talárů - uloženy ve skladu, na základě rezervace či žádosti k vyzvednutí v podatelně
pí Nevolová
pí Horváthová
327 533 500
327 533 501
 
Mělník, Krombholcova 264, 27646,  Mělník
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 122 (informační centrum), 1. patro vpravo
pí Košlerová
pí Balabánová
315 648 420
Mladá Boleslav, Nám. Republiky 100/III, 29305, Mladá Boleslav
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 204
pí Tyrichtrová, ved. trestní kanceláře
326 377 526
Nymburk, Soudní 996, 28802, Nymburk
3
taláry a kniha evidence talárů - jednací síň č. 4 , 5, 6
pí Prášková
325 519 320
Rakovník, Sixtovo nám. 76/II, 26923, Rakovník
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 2, 2. patro (knihovna a zasedací místnost za kanceláří ředitelky správy)
pí Wachtlová, ředitelka správy
313 285 315,
731 946 440
Příbram, Milínská 167, 26128, Příbram III
3
taláry a kniha evidence talárů  budou uloženy v jednací síni č. 2,5,13
pí Palánová
778 745 193
318 650 111
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Jižní Čechy
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud České Budějovice, Zátkovo nábř. 2, 37084,  České Budějovice
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 4, Informační centrum
pí Ambrožová
389 018 281
Krajský soud České Budějovice, pobočka v Táboře, tř. kpt. Jaroše  1851, 39003, Tábor
3
taláry  a kniha evidence talárů v jednacích síních
pí Krejčiříková
381 205 411
Okresní soudy
 
 
 
 
České Budějovice, Zátkovo nábř. 2, 37084,  České Budějovice
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 4 , přízemí  (Informační centrum KS)
pí Ambrožová
389 018 281
Český Krumlov, Linecká 284, 38120, Český Krumlov
3
taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář č. 16, 1. patro
pí Sirotková
380 706 108
Pelhřimov, tř. Legií 876, 39336, Pelhřimov
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže u vchodu
pí Hronková, vedoucí správy
565 303 611
Jindřichův Hradec, Klášterská 123/II, 37728, Jindřichův Hradec
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže u vchodu
p. Miroslav Kazda
384 340 014
Písek, Velké nám. 121, 39741, Písek
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 233, správa soudu, 1. patro
Mgr. Eva Lisová, ředitelka správy soudu
382 731 102,
382 731 101
Prachatice, Pivovarská 3, 38318, Prachatice
3
taláry a kniha evidence talárů - služebna justiční stráže, přízemí u vchodu
p. Ladislav Štěrba,
velitel justiční stráže
388 305 148
Strakonice, Smetanova 455, 38623, Strakonice
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 38 (Informační centrum), přízemí, pí Kozáková
Ing. Blanka Kubelová, ředitelka správy
383 355 111
Tábor, Tř. kpt. Jaroše 1851, 39003, Tábor
3
taláry  a kniha evidence talárů v trestní kanceláři 2. patro, č. dv.  256
pí Marešová, vedoucí trestní kanceláře
381 205 455
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Západní Čechy
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 30617, Plzeň
4
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 5 přízemí
p. Pojer
377 868 105
Okresní soudy
 
 
 
 
Domažlice, Paroubkova 228, 33450, Domažlice
3
taláry a kniha evidence talárů - č.dv. 26
pí Minaříková,
pí Ševčíková
377 867 804
Cheb, Lidická 1, 35060, Cheb
3
taláry a kniha evidence talárů budova B, 1. patro, trestní kancelář, č. dv. 244
pí Spačková
 
377 868 490
Karlovy Vary, Moskevská 17, 36033, Karlovy Vary
2
taláry a kniha evidence talárů - č.dv. 7
p. Jiří Rambousek
377 867 213
Klatovy, Dukelská 138/III, 33901, Klatovy
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 32, přízemí
pí Nejedlá
377 869 800
Rokycany, Jiráskova 67, 33764, Rokycany
2
taláry a kniha evidence talárů - místnost justiční stráže OS
p. Sak
377 869 014
Sokolov, K. H. Borovského 57, 35632, Sokolov
3
taláry a kniha evidence talárů - infocentrum č. dv.125
pí Kuchtová,
pí Cimrová
377 867 068,
377 868 069
Tachov, nám. Republiky 71, 37430, Tachov
4
taláry a kniha evidence talárů - č. dv. 201
pí Malínská,
pí. Hiclová 
377 867 616
Plzeň - město, Nádražní 7, 30623, Plzeň
3
taláry a kniha evidence talárů - podatelna, č. dv. 1.B07
pracovnice podatelny
377 869 150
Plzeň - sever, E. Beneše 1, 30316, Plzeň
3
taláry a kniha evidence talárů - uložení v infocentru č. dv. C10
pí Vrabcová
377 869 522
Plzeň - jih, E. Beneše 1, 30316, Plzeň
3
taláry a kniha evidence talárů - uložení v podatelně soudu, č. dv.. B108
pí Nováková,
pí Havlíčková
377 869 477,
377 868 402
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Severní Čechy
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 40092, Ústí nad Labem
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 309, 3. patro, sekr. předsedy KS
Ing. Jan Tobiáš, ředitel správy soudu
477 047 273
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, U Soudu 540/3, 46072, Liberec 2
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 102, 1. patro (pokladna OS)
Mgr. Iveta Schöffelová, správce pobočky
485 238 352
Okresní soudy
 
 
 
 
Česká Lípa, Děčínská 389/4, 47052, Česká Lípa
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost  č. 22/přízemí - klíč v podatelně
Renata Jelínková, hospodářka
487 072 249
Děčín, Masarykovo nám. 1, 40597, Děčín
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 217,  trestní kancelář
Bohumila Kozáková, zaměstnanec infocentra
412 709 835
Chomutov, Na Příkopech 663, 43014, Chomutov
3
taláry a kniha evidence talárů - poradní místnost jednací síně č. 4
justiční stráž
474 698 611
Jablonec n. Nisou, Mírové nám. 5, 46659, Jablonec nad Nisou
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č.  4B, přízemí
pí Habová
483 337 011
Liberec, U Soudu 540/2, 46072, Liberec 2
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 102, 1. patro (pokladna)
pí Břachová
485 238 111
Litoměřice, Na Valech 525 12, 41297, Litoměřice
3
taláry a kniha evidence talárů - justiční stráž
Bc. Petr Dekany, bezpečnostní technik
416 721 183
Louny, Sladkovského 1132, 44029, Louny
3
taláry a kniha evidence talárů - skříň u jednací síně č. 104
Bc. Irena Zemková, ředitelka správy soudu
415 629 937
Most, Moskevská 2, 43474, Most
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 21, 4. podlaží
Stanislava Trollerová, hospodářka
477 104 662
Teplice, U soudu 1450/11, 41664, Teplice
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 30c, 1. patro
Iva Somrová, pokladní
417 599 562
Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, 40124, Ústí nad Labem
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 124, 1. patro (sekr. předsedkyně)
Bc. Monika Křížová, ředitelka správy soudu
477 047 436
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Východní Čechy
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády 218, 50208, Hradec Králové
6
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
498 016 111
Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, Sukova třída 1556, 53096, Pardubice
2
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u vedoucí  trestní kanceláře, č. 48, 4. patro budovy
kontaktní osoba neurčena
467 000 111
Okresní soudy
 
 
 
 
Hradec Králové, Ignáta Hermanna 227, 50200, Hradec Králové
4
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
495 000 900
Havlíčkův Brod, Husova 2895, 58001, Havlíčkův Brod
2
taláry a kniha evidence talárů - trestní jednací síně
kontaktní osoba neurčena
569 493 111
Chrudim, Všehrdovo nám. 45, 53721, Chrudim
2
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
469 669 711
Jičín, Šafaříkova 842, 50625, Jičín
3
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy v podatelně soudu u vchodu
kontaktní osoba neurčena
493 547 111,
493 547 172
Náchod, Palachova 1303, 54720, Náchod
4
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
491 443 111
Pardubice, Na Třísle 118, 53095, Pardubice
5
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže  u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
466 750 111
Rychnov nad Kněžnou, Svatohavelská 93, 51619, Rychnov nad Kněžnou
3
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
494 548 300
Semily, Nádražní 25, 51334, Semily
2
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
481 652 111
Svitavy, Dimitrovova 33, 56819, Svitavy
2
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena
461 352 811
Trutnov, Nádražní 106/5, 54120, Trutnov
3
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy v trestních jednacích síních
kontaktní osoba neurčena
499 840 116
Ústí nad Orlicí, Husova 975, 56217, Ústí nad Orlicí
3
taláry a kniha evidence talárů budou uloženy u justiční stráže u vchodu soudu
kontaktní osoba neurčena   
465 521 143,
465 521 144,
465 521 145
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Střední Morava
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Vrchní soud  Olomouc, Masarykova třída 1, 77111 Olomouc
3
taláry a kniha evidence talárů - u regionálního zástupce ČAK, v AK JUDr. Lenka Vidovičová, Zámečnická 3a Olomouc
pí Čecháková
585 208 801
Krajský soud Ostrava - pobočka v Olomouci, Studentská 7, 77111, Olomouc
2
taláry a kniha evidence talárů - v prostorách skladové místnosti u příchozí podatelny
pí Tolarová
585 402 111
Krajský soud Brno - pobočka ve Zlíně, Dlouhé Díly 351, 76302, Zlín 
3
taláry a kniha evidence talárů - podatelna OS Zlín
pracovnice trestní kanceláře
577 172 201
Okresní soudy
 
 
 
 
Olomouc, tř. Svobody 16, 77138, Olomouc
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 34, přízemí  (informační kancelář)
pí Jaitnerová, 
pí Poulíčková
585 503 325
Zlín, Dlouhé Díly 351, 76302, Zlín
3
taláry a kniha evidence talárů - podatelna OS Zlín
podatelna
577 173 241
Kroměříž, Soudní 11, 76742, Kroměříž
3
taláry a kniha evidence talárů -  justiční stráž u vchodu budovy
p. Přibyl
573 522 120
Prostějov, Havlíčkova 16, 79709, Prostějov
3
taláry a kniha evidence talárů - skříň u vchodu, justiční stráž
Mgr. Aleš Bělka
582 401 695
Uherské Hradiště, Svatováclavská 568, 68669, Uherské Hradiště
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 131 A, 2. patro
pí Bischelová
575 754 113
Vsetín, Horní náměstí 5, 75539 Vsetín
3
taláry a kniha evidence talárů - Maršálek&Žíla, AK, Stará Cesta 676, 755 01 Vsetín
Zdeňka Slížová
571 410 895
737 517 922
email: 
marsalek@marsalekzila.cz 
Šumperk, M. R. Štefánika 12, 78773, Šumperk
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 1, přízemí (Informační centrum)
pí Schnaubeltová
583 313 919
Přerov, Smetanova 2, 75011, Přerov
2
taláry a kniha evidence talárů - informační kancelář soudu
pí Frimmlová,
pí Mikešová
581 279 260
Jeseník, Dukelská 2a/761, 79001, Jeseník
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 111, nebo 142, podatelna Okresního soudu
pí Hockicková, 
pí Brašíková
584 458 201
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Jižní Morava
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 65737, Brno
3
taláry a kniha evidence talárů - sekretariát předsedkyně NS ČR
sekretariát předsedkyně NS ČR
541 593 185
Nejvyšší správní soud ČR, Moravské nám. 611/6, 65740, Brno
3
taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže
Ing. Synková
542 532 321,
737 247 545,
zuzana.synkova@nssoud.cz
Ústavní soud ČR, Joštova 8, 66083, Brno 2
3
taláry a kniha evidence talárů - boční místnost u jednacích sálů, klíče od šatní skříně u PČR budovy
JUDr. Göttinger
542 161 195
Krajský soud Brno, Rooseveltova 648/16, 60195, Brno
3
taláry a kniha evidence talárů - Místnost 003D, přízemí - klíče u Justiční stráže
pí Mazurová
546 513 311
Oresní soud Jihlava, třída Legionářů 5277/9A, 58726, Jihlava
2
taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže, taláry uloženy v podatelně v přízemí
pí Sedláčková
567 563 109
Městský soud Brno, Polní 994/39, 60801, Brno
3
taláry a kniha evidence talárů jsou umístěny v samostatné vyčleněné místnosti, karty pro vstup do místonosti k vyzvednutí u justiční stráže
recepce - justiční stráž
546 530 041
Okresní soudy
 
 
 
 
Brno - venkov, Polní 994/39, 60804, Brno
3
taláry a kniha evidence talárů - místnost č. 495, 4. patro, karty pro vstup do místonosti k vyzvednutí u justiční stráže
pí Beranová
546 541 531
Břeclav, Národních hrdinů 11, 69024, Břeclav
3
taláry a kniha evidence talárů - podatelna
Dagmar Střelcová
519 366 202
Hodonín, Velkomoravská 4, 69546, Hodonín
3
taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář
vedoucí trestní kanceláře
518 307 211
Jihlava, tř. Legionářů 5277/9A, 58726, Jihlava
3
taláry a kniha evidence talárů - samostatná místnost, klíče u Justiční stráže
pí Sedláková
567 563 109
Vyškov, Kašíkova 28, 68218, Vyškov
3
taláry a kniha evidence talárů v uzamčené skříni, klíč na vrátnici 
Bc. Medková
518 720 204
Žďár nad Sázavou, Strojírenská 28, 59101, Žďár nad Sázavou
3
taláry a kniha evidence talárů - inforcentrum sousedící se soudními síněmi
pí Machová,
pí Dvořáková
566 682 611
Znojmo, Nám. Republiky 1, 67008, Znojmo
3
taláry a kniha evidence talárů - trestní kancelář
Mgr. Švejdová
515 266 251
Třebíč, Bráfova 502, 67430, Třebíč
3
taláry a kniha evidence talárů - přízemí, klíče od místnosti v podatelně
pí Ondráčková
568 606 211
Blansko, Hybešova 5, 67828, Blansko
3
taláry a kniha evidence talárů - trestní oddělení, vedoucí kanceláře  paní Blanka Nejezchlebová
pí Nejezchlebová
516 482 116
 
 
 
 
 
 
 
 
Region Severní Morava
ks talárů
místo uložení
kontaktní osoba
tel.
Krajský soud Ostrava
3
taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava
pí Jelínková
596 116 901,
596 116 911
Okresní soudy
 
 
 
 
Bruntál, Partyzánská 11, 79201, Bruntál
2
taláry a kniha evidence talárů - informační centrum budova A
pí Oravcová Partschová
554 786 280
Opava, Olomoucká 27, 74677, Opava
3
taláry a kniha evidence talárů - umístěny na podatelně (místnost č. 1, přízemí)
pí Paletová,
pí Sněhotová
553 759 211
Frýdek-Místek, Na Poříčí 3206, 73813, Frýdek-Místek
2
taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava
pí Jelínková
596 116 901,
596 116 911
Karvin, park Bedřicha Smetany 176/5, 73331, Karviná-Fryštát
2
taláry a kniha evidence talárů – AK ul.Karola Śliwky č.p.125, Karviná - Fryštát
JUDr. Schulhauser,
pí Celbrová
603 839 569,
604 276 173
Karviná, pobočka v Havířově, Dlouhá Třída 1647/46a, 73601, Havířov Podlesí
2
taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava
pí Jelínková
596 116 901,
596 116 911
Nový Jičín, Tyršova 3, 74111, Nový Jičín
3
taláry a kniha evidence talárů - umístěny v místnosti č. 31, 2. patro
pí Mouleová,
pí Holubová
556 779 533,
556 779 534
Ostrava, U Soudu 4/6187, 70882, Ostrava-Poruba
2
taláry a kniha evidence talárů - AK Martínková, Popek, Vídenský a spol. , Sokolská tř. 22, Ostrava-Moravská Ostrava
pí Jelínková
596 116 901,
596 116 911

 

 

 

Přejít na hlavní stránku Zobrazit desktop verzi